प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सेवा समूह मोवाइल नं ईमेल ठेगाना तोकिएको शाखा
गोपाल प्रसाद पराजुली प्रदेश सभा सचिव सम्बैधानिक नियुक्ति ९८५२०७४८४३
९८५१११०१८०
gparajuli2019@gmail.com विशिष्ट श्रेणी
चन्द्रमणि पोख्रेल उपसचिव प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०७४८४४ chandramani_ok@gmail.com योजना तथा प्रशासन महाशाखा 
ऋषि पौडेल उपसचिव न्याय/कानून ९८५२०७४८४१ 1sachibalaya@gmail.com प्रवक्ता
कानून तथा विधेयक महाशाखा
प्रेम बहादुर श्रेष्ठ कम्प्युटर अधिकृत (आठौँ) नेपाल विविध ९८४२०३८९११  prem.shrestha@gmail.com अर्थ समिति सचिव, सूचना प्रविधि शाखा, आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखा
भवानी घिमिरे अधिकृतस्तर (आठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८६९३४५५३२ bhawanighimire12@gmail.com सार्वजनिक लेखा समिति सचिव, प्रशासन शाखा, मा. सभामुखज्यूको सचिवालयको कामकाज
सरिता पोखरेल अधिकृतस्तर (आठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०७४८४२
९८४२०४५३२२
pokhs672@gmail.com गुनासो सुन्ने अधिकारी
सुशासन समिति सचिव, नागरिक समन्वय शाखा
हरिबहादुर खत्री अधिकृतस्तर (आठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२४९४०४३ harikhatri857@gmail.com सामाजिक विकास समिति सचिव, प्रशिक्षण शाखा, सम्पूर्ण विवरण शाखा
भगवानमान श्रेष्ठ लेखा अधिकृत (सातौँ) प्रशासन/लेखा ९८५२०६०५६६ sbhagawan1@gmail.com आर्थिक प्रशासन शाखा
जयनारायण अधिकारी अधिकृतस्तर (सातौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०७४८४५
९८४१३०३०७२
 adhikaryjaya01@gmail.com सूचना अधिकारी
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सचिव, कार्यव्यवस्था परामर्श शाखा
१० विरेन्द्र चौधरी प्राविधिक अधिकृत प्राविधिक ९८४२०४०२७६  gachchhadarbiren@gmail.com प्राविधिक शाखा
११ प्रमोद वि.क. कानून अधिकृत न्याय/कानून ९८५२८२०८९७ pramodghatani@gmail.com कानुन तथा विधेयक शाखा, न्याय, प्रशासन
तथा विधायन समिति
१२ तिर्थराज बुढाथोकी अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४१७४०३१८   प्रदेश सभा सचिवको निजि सचिवालय
१३ राम कुमार मेहता अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४९९४७५४७ mehtaram12345@gmail.com प्रशासन शाखा
१४ चन्द्र बहादुर कार्की अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८६२८४२४४४  Ck4540638@gmail.com कार्य व्यवस्था शाखा
१५ पार्थ राज गौतम अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२८८३१६७ prgautam.2034@gmail.com कानून तथा विधेयक शाखा
१६ नारायण प्रसाद खतिवडा अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२६५५२३३  khatiwadanrn@gmail.com पुस्तकालय तथा साना दल
१७ रमेश कोइराला अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२६२६८२६ rameshkoirala226@gmail.com पुस्तकालय तथा नेपाली काँग्रेस संसदीय दल
१८ भानुभक्त गुरागाईँ अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०७०६२२ kanchhoguragai@gmail.com सदस्य सुविधा शाखा
२० भक्त बहादुर राजवंशी अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८०७०६००५२ bhakta.rajbanshi01@gmail.com संघ प्रदेश स्थानीय तह तथा समिति समन्वय
२१ अम्बर बहादुर खत्री अधिकृतस्तर (छैठौँ) प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८५२०५०२४३   प्रशासन शाखा
२२ इन्द्र बहादुर राई कम्प्युटर अधिकृत(छैठौँ) नेपाल विविध ९८४१५७६८५२ indra059@gmail.com प्रशासन शाखा
२३ मनिस कुमार तिमलसिना कम्प्युटर अधिकृत(छैठौँ) नेपाल विविध ९८४५०६१६१० timalsinamanish@yahoo.com सम्पूर्ण विवरण शाखा
२४ गणेश आचार्य क.अ. नेपाल विविध ९८४३०६६६७६ gpacharya2014@gmail.com प्रविधि व्यवस्थापन/सम्पूर्ण विवरण शाखा
२५ राजन प्रसाद भण्डारी सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०४७४६२ rajanbhandari2040@gmail.com प्रशासन शाखा
२६ अजय कुमार जयसवाल ईलेक्ट्रिसियन ईन्जिनियरिङ ९८४४३८५००५ jaiswalajay98440@gmail.com  प्राविधिक शाखा
२७ सोमनाथ नेपाल सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२०९९५३१ somnathnepal123@gmail.com  जिन्सी शाखा
२८ राजनिश भट्टराई खरिदार प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२३३२०५५ rbhattarai09@gmail.com  
२९ कुसुम बुढाथोकी स.लेखापाल (चौथो) प्रशासन/लेखा ९८४२५६३२७९    लेखा शाखा
३० मणीराम पोखरेल स.क.अ. नेपाल विविध ९८४६५३५४०८ mani.pokharel1@gmail.com प्राविधिक शाखा
३१ शोभना पोखरेल खरिदार प्रशासन/सामान्य प्रशासन ९८४२४०१८९६ shobhanapokharel40@gmail.com  प्रशासन शाखा
३२ प्रभु यादव का.स. श्रेणीविहिन ९८४२८२०६७६ prabhuyadab76@gmail.com  लेखा शाखा
३३ पुष्पेन्द्र कुमार यादव मेकानिकल सुपरभाईजर ईन्जिनियरिङ ९८६३६२८९६५     
३४ मदन भण्डारी माईक संचालक करार ९८४२७३३१९७ dearjhapa@gmail.com  प्राविधिक शाखा
३५ निरज कट्टेल ईलेक्ट्रिसियन करार ९८१९०३६०३८ morangniraj@gmail.com  प्राविधिक शाखा
३६ बासु पौडेल क्यामेरापर्सन करार ९८४२३४००६३ basupoudel27@gmail.com  प्राविधिक शाखा
३७ भवानी प्रसाद चम्लागाईँ स.क.अ. करार ९८४२२३३८०१ bhawanichamlagain11@gmail.com  
३८ युवराज श्रेष्ठ ह.स.चा. करार ९८४२०८२६९६    
३९ मनोज राजवंशी ह.स.चा. करार ९८४२०२८८४९    
४० प्रविन न्यौपाने ह.स.चा. करार ९८४९६९९३५७    
४१ निरज राई ह.स.चा. करार ९८१४३६०१२०    
४२ सन्तोष उराब ह.स.चा. करार ९८४२३२३०६०    
४३ आशाराम चौधरी ह.स.चा. करार ९८०३२३७०७९    
४४ पूर्ण प्रसाद तामाङ ह.स.चा. करार ९८०६०८१६३०    
४५ आदर्श लामा का.स. करार ९८४३८६१४२१ adrshlama02@gmail.com  
४६ निर्मला  राई का.स. करार ९८१२३८९०७६    
४७ दिनेश  डंगोल का.स. करार ९८१२३७१०३३ ddangol779@gmail.com  
४८ रिना कोइराला का.स. करार ९८४२५५२२२७ karunakoirala67@gmail.com  
४९ अन्जना कोइराला का.स. करार ९८६२००४६६९    
५० सरोज कुमार यादव का.स. करार ९८१०५०७३५६    
५१ यादव भट्टराई का.स. करार ९८१४३७८९५१    
५२ प्रेम प्रसाद न्यौपाने का.स. करार ९८४२४६७७३०    
५३ नविन चम्लागाई पालोपहरा करार ९८४२०२८८२३    
५४ पुण्य प्रसाद तिम्सिना पालोपहरा करार ९८००९४६५३८    
५५ नन्द कुमार मण्डल माली करार ९८११००८६८३ nandkumarmandal32@gmail.com  
५६ जिवन कुमार मण्डल माली करार ९८१६३८१५७९    
५७ गणित राउत कुचिकार करार ९८०७००५५४१    
५८ वादल मेहत्तर कुचिकार करार ९८०५३२९२२५    
५९ अनिल मेहत्तर कुचिकार करार ९८१०५५१७५९    
top