Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

 • सभामुखलाई सभा संचालनमा आवश्यक सहयोग गर्ने,
 • सभामुखको निर्देशनमा बैठकको कार्यसूचि प्रकाशन गर्ने,
 • प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभाका समितिलाई विधायिकी लगायत अन्य कार्यमा सहयोग गर्ने,
 • प्रदेश सभाको काम कारवाहीलाई नियमित, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र सदस्यलाई कानून बमोजिम आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
 • प्रदेश सभाका समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभामा सूचना प्रणाली स्थापित गरी प्रभाकारी ढंगले संचालन गर्ने,
 • प्रदेश सभाको संसदीय दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
 • संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • प्रदेश सभाको लेखा प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्न लगाउने,
 • प्रदेश सभा परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,
 • विभिन्न महाशाखा र शाखा सम्बन्धी आवश्यक प्रस्ताव समिति समक्ष स्वीकृतीको लागि प्रस्तुत गर्ने,
 • सचिवालयको अन्य काम तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

top
gacor88 dominoqq slot ovo slot77 slot777 airbet88 slot terbaru slot777 higgs domino hoki slot 4d slot dana