प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

क्र.सं.पदनाम, थर मोवाइल नं.
सभापतिमा. सीता थेवे जबेगु9842636056
सदस्यमा. उमिता विश्वकर्मा9852055413
सदस्यमा. काजी मान कागते9852681679
सदस्यमा. नवोदिता कुमारी चौधरी9841162272
सदस्यमा. नारायण बहादुर मगर9842824267
सदस्यमा. बिन्दिया कार्की9842050341
सदस्यमा. बुद्धी कुमार राजभण्डारी9841327507
सदस्यमा. लिलम बस्नेत9852046484
सदस्यमा. विध्यानन्द चौधरी9842020205
१०सदस्यमा. श्रीप्रसाद मैनाली9852672739

उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिका सचिव – जय नारायण अधिकारी , अधिकृतस्तर सातौं
मोबाइल नं. – ९८५२०७४८४५, ९८४१३०३०७२
Email – adhikaryjaya01@gmail.com

उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु

 • जम्मा बैठक संख्या: १७
 • पारित विधेयक संख्या: १
 • पहिलो बैठक मिति २०७५/१२/२२ गते माननीय विध्यानन्द चौधरीको अध्यक्षतामा बैठक बसी माननीय सीता थेबेलाई
  समितिको सभापतीमा चयन गरेको ।
 • सातौं बैठक मिति २०७६/०२/२६ को बैठकले प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार
  छलफल पश्चात प्रतिवेदन पारित गरेको ।
 • नवौं बैठक मिति २०७६/०५/१७ गतेको बैठकले आ.व. ०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको ।
 • दशौं बैठक मिति २०७६/०८/२३ को बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट माननीय मन्त्रीज्यू र
  सचिवज्यू सहित सहभागी भई Visit Nepal, 2020 लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरेको ।
 • एघारौं बैठक मिति २०७६/०९/०२ गतेको बैठकले समितिको आ.व. ०७६/०७७ को संशोधित वार्षिक बजेट तथा
  कार्यक्रम पारित गरेको ।
 • मिति २०७६/०९/१४ गते विराट राजाको दरवारको भग्नावशेषरहेको क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन भ्रमण ।
 • मिति २०७६/०९/१९ गते ईलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्यटन क्षेत्रका विषयमा विषय विज्ञ एवम्
  सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२२ र २३ गते उदयपुर जिल्लामा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विषयमा विषय विज्ञ एवम्
  सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२५ गते सुनसरी जिल्लाको बर्जु ताल र सीमसार क्षेत्रको अध्ययन, अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमण
  सम्पन्न ।
 • मिति २०७६/०९/२६ गते सुनसरी जिल्लाको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको अध्ययन, अनुगमन तथा अवलोकन भ्रमण
  सम्पन्न ।
पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग
ईलाम जिल्लामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम
वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीहरूसँग
उदयपुर जिल्लामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम
top