प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

क्र.संपदनाम, थरमोवाइल नं.
सभापतिमा. इन्द्रमणि पराजुली9852050270
सदस्यमा. इन्दिरा राई9842620213
सदस्यमा. खिनु लङवा (लिम्बु)9842636397
सदस्यमा. चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ9841611470
सदस्यमा. जयराम यादव9852027503
सदस्यमा. टंक आङबुहाङ लिम्बु9851202080
सदस्यमा. वसन्ती देवी यादव9811372977
सदस्यमा. बिमल कार्की9852835004
सदस्यमा. विष्णु तुम्बाहाम्फे9851231353
१०सदस्यमा. राजकुमार ओझा9852027087
११सदस्यमा. राजिव कोइराला9842048136
१२सदस्यमा. लिला बल्लभ अधिकारी9852035111
१३सदस्यमा. शान्ता पौडेल9842044059
१४सदस्यमा. साबित्री जोशी9842053496
१५सदस्यमा. सौभाग्यवती राई 9849245991
१६सदस्यमा. ज्ञानेश्वर राजवंशी9842093964

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सचिव – प्रमोद वि.क. , कानून अधिकृत
मोबाईल नं. – ९८५२८२०८९७
Email – pramodghatani@gmail.com

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु

 • जम्मा बैठक संख्या: २४
 • पारित विधेयक संख्या: १२

समितिको निर्णयबाट सभामा प्रतिवेदनको रुपमा पेश भएका विधेयकहरु

 • प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४
 • गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि)विधेयक, २०७५
 • जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम¸ कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸२०७५
 • अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • विपद व्यवस्थापनकासम्बन्धमाव्यवस्थागर्नबनेकोविधेयक, २०७५
 • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५
 • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको संयोजन र यस समितिको आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक उपर व्यापक छलफल गरी यस प्रदेशबाट आवश्यक राय
सुझाव पठाउने कार्य भएको थियो ।

समितिले आ.व. ०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन गरेका मुख्य कार्यक्रम

 • मिति २०७६।६।९ देखि ११ गते सम्म धनकुटाको भेडेटारमा कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत समितिको भूमिका सम्बन्धमा
  ३ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
 • मिति २०७६।७।२ र ४ गते क्रमशः धनकुटा र इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सरकारले बनाएका
  कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
धनकुटा जिल्लामा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र
स्थानीय तहले बनाएका कानूनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम
इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र स्थानीय तहले
बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम
 • मिति २०७६।०७।२९ देखि २०७६।०८।०२ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग
  प्रदेश सरकारले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण
  कार्यक्रम संचालन ।
top