Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रदेश नं. १, प्रदेश सभा, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

क्र.सं. नाम, थर पद मोवाइल नं.
1 मा. इन्द्रमणी पराजु ली सभापति 9852050270
2 मा. इन्दिरा राई सदस्य 9842620213
3 मा. चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सदस्य 9841611470
4 मा. वसन्तीदेवी यादव सदस्य 9811372977
5 मा. बिमल कार्की सदस्य 9852835004
6 मा. राजकुमार ओझा सदस्य 9852027087
7 मा. राजिव कोइराला सदस्य 9842048136
8 मा. लिला बल्लभ अधिकारी सदस्य 9852035111
9 मा. शान्तापौडेल सदस्य 9842044059
10 मा. साबित्रीजोशी सदस्य 9842053496
11 मा. श्रीसौभाग्यवती देवी राई सदस्य 9849245991
12 मा. ज्ञानेश्वर राजवंशी सदस्य 9842093964

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सचिव – प्रमोद वि.क. , कानून अधिकृत
मोबाईल नं. – ९८५२८२०८९७
Email – pramodghatani@gmail.com

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु

 • जम्मा बैठक संख्या: २४
 • पारित विधेयक संख्या: १२

समितिको निर्णयबाट सभामा प्रतिवेदनको रुपमा पेश भएका विधेयकहरु

 • प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक, २०७४
 • गाउँ सभा र नगर सभा संचालन (कार्यविधि)विधेयक, २०७५
 • जिल्ला सभाको संचालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम¸ कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸२०७५
 • अन्तर प्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • विपद व्यवस्थापनकासम्बन्धमाव्यवस्थागर्नबनेकोविधेयक, २०७५
 • प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक¸२०७५
 • प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
 • प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७५
 • प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयक, २०७६

संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको संयोजन र यस समितिको आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय
तहको अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक उपर व्यापक छलफल गरी यस प्रदेशबाट आवश्यक राय
सुझाव पठाउने कार्य भएको थियो ।

समितिले आ.व. ०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक बजेटबाट सञ्चालन गरेका मुख्य कार्यक्रम

 • मिति २०७६।६।९ देखि ११ गते सम्म धनकुटाको भेडेटारमा कानून निर्माण प्रकृयामा विषयगत समितिको भूमिका सम्बन्धमा
  ३ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
 • मिति २०७६।७।२ र ४ गते क्रमशः धनकुटा र इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सरकारले बनाएका
  कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन ।
धनकुटा जिल्लामा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र
स्थानीय तहले बनाएका कानूनसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम
इलाममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग प्रदेश सभाले बनाएका कानून र स्थानीय तहले
बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण कार्यक्रम
 • मिति २०७६।०७।२९ देखि २०७६।०८।०२ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग
  प्रदेश सरकारले बनाएका कानून र स्थानीय तहले बनाएका कानून सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल एवम् प्रशिक्षण
  कार्यक्रम संचालन ।
top
gacor88 dominoqq slot ovo slot77 slot777 airbet88 slot terbaru slot777 higgs domino hoki slot 4d slot dana