प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका पदाधिकारीहरुको विवरण

क्र.सं.पदनाम, थर मोवाइल नं.
सभापतिमा. सर्वध्वज साँवा लिम्बु9842463777
सदस्यमा. उत्तम कुमार बस्नेत9751007188
सदस्यमा. उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे9852026983
सदस्यमा. गोपालचन्द्र बुढाथोकी9852671736
सदस्यमा. पूर्ण प्रसाद राई (याम्फु)9841697249
सदस्यमा. बिना देवी राई9842052783
सदस्यमा. बृख बहादुर प्रधान9842753899
सदस्यमा. महमद ताहिर मिया9814378590
सदस्यमा. हिमाल कार्की9852831165

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सचिव – चन्द्र बहादुर कार्की, अधिकृतस्तर छैटौं
मोबाइल नं. – ९८६२८४२४४४ 
Email – ck4540638@gmail.com

प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिबाट भएका प्रमुख गतिविधिहरु

 • जम्मा बैठक संख्या: १८
 • पारित विधेयक संख्या: ३
 • मिति २०७५/०५/०४ गते जेष्ठताको आधारमा माननीय लोक प्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षता बसेको पहिलो बैठकले सिंचाई
  सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा छलफल गरेको ।
 • मिति २०७५/०६/०५ गते माननीय लोक प्रसाद संग्रौलाको अध्यक्षता बसेको दोश्रो बैठकले  सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न
  बनेको विधेयक २०७५मा संशोधनकर्ताहरु र विज्ञ सहित संलग्न भई दफावार  छलफल भई प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको ।
 • मिति २०७५/१२/२२ गते जेष्ठताको आधारमा माननीय सदस्य महमद ताहिर मियाँको अध्यक्षता बसेको तेश्रो बैठकले
  माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुलाई सभापतिमा चयन गरेको ।
 • मिति २०७५/१२/२८ गते माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुको अध्यक्षता बसेको चौथो बैठकले यस समिति अन्तर्गत पर्ने सबै
  कार्यालयहरुको हालसम्म भए गरेको विवरण ७ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने र हालसम्म यस समितिको
  सभापतित्व गर्ने माननीय महमद ताहिर मियालाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन दिने निर्णय गरेको ।
 • मिति २०७६/१/१० गते माननीय सर्वध्वज साँवा लिम्बुको अध्यक्षता बसेको पाँचौ बैठकलेविद्युत सम्बन्धी विज्ञहरु
  र सरोकारवाला व्यक्ति, संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरु मन्त्रालयका विद्युत हेर्ने शाखाको प्रमुख र सचिव, विद्युत प्राधिकरणका
  प्रतिनिधि, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ, इपानका प्रतिनिधिहरु बोलाई अन्तरक्रिया गर्ने प्रयोजनका लागि पत्राचार
  गर्ने निर्णय गरेको ।

पास भएका विधेयकहरु

 • सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

सभापति चयन पश्चातका बैठकहरु

 • सभापति चयन पश्चात हाल सम्म १३ वटा बैठक बसेको । यस चालु आ.व. मा ११ वटा ।
 • यस आ.व. मा समितिमा आएका दुईवटा विधेयकहरु भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र
  विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५का सम्बन्धमा समितिमा दवाफार छलफल भई सभामा प्रतिवेदन
  पश्चात सभाबाट सर्वसम्मतिबाट पास भएको ।
 • भौतिक पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन, छलफल गरी समितिका प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनले
  छुट्टाछुट्टै दुई वटा उप-समिति गठन ।
प्राकृतिक श्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका माननीय सदस्यजयूहरू र
विषयबिज्ञ हरूकाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम
top