Language: Nepali English

डाउनलोड एप

क्र. स. अधिवेसन दर्ता मिति बिधेयकको शीर्षक बिधेयकको उत्पति बिधेयकको प्रकार डाउनलोड
नवौं २०७८ चैत्र ९ प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सरकारी
नवौं २०७८ फाल्गुन २७ प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारी
आठौं २०७८ श्रावण १८ केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गनन बनेको विधेयक, २०७८ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सरकारी
top