महत्वपूर्ण सुचनाहरु

प्रदेश सभाको छैटौं तथा बजेट अधिवेशनको चौथों बैठक मिति २०७७/०२/१८ गतेको दैनिक कार्यसूची
प्रदेश सभाप्रदेश नं. १छैैटौं तथा बजेट अधिवेशनबैठक संख्या - ४दैनिक कार्यसूची२०७७ जेष्ठ १८ गतेआइतबारदिनको १:०० बजे छलफलको निरन्तरता हुने प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम प्रदेश बनको व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक माथीको छलफलको निरन्तरता हुने ।
अर्थ समितिको बैठक बस्ने सम्बन्धमा सूचना
मिति २०७७/२/७ गते भूमि व्यवस्था, कुर्षि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यसँग मिति २०७७/२/८ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यसँग मिति २०७७/२/९ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू र श्रीमान् सचिवज्यसँग मिति २०७७/२/११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यू र श...

top