Language: Nepali English

डाउनलोड एप

प्रमोद वि.क.

image
प्रमोद वि.क.

सूचना अधिकारी

पद : कानून अधिकृत

स्थाई ठेगाना : त्रि.न.पा. ५ , उदयपुर

मोबाईल नं. : ९८५२०७४८४५, ९८५२८२०८९७

Email : 1sachibalaya@gmail.com


top