Language: Nepali English

डाउनलोड एप

निरोज ढकाल

image
निरोज ढकाल

सूचना अधिकारी

पद : अधिकृतस्तर सातौं

स्थाई ठेगाना : इटहरी-५, सुनसरी

मोबाईल नं. : ९८५२०७४८४५, ९८४१२२५१४८

Email : 1sachibalaya@gmail.com


top