Language: Nepali English

डाउनलोड एप

सृजना दनुवार

image
सृजना दनुवार

उप-सभामुख

नाम, थर : सृजना दनुवार

जिल्ला : उदयपुर

जन्म मिति :  २०३२/०६/३०

मोबाइल नम्बर : ९८५२८३५९९४

निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक

इमेल : sirjana.dnr20@gmail.com


top