Language: Nepali English

डाउनलोड एप

बाबुराम गौतम

image
बाबुराम गौतम

सभामुख

नाम, थर : बाबुराम गौतम

ठेगाना : ओखलढुङ्गा

जन्म मिति :  २०२९/१०/०५

मोबाइल नम्बर : ९८५१००५९११

निर्वाचन क्षेत्र :  १

इमेल : bbrm2029@gmail.com


top